Wymiana wkładu

Wkład należy wymienić w przypadku komunikatu o zakłóceniu „Brak środka smarnego“.

W pompie typu 402B należy również wymienić baterię.

OSTROŻNIE
Zagrożenie spowodowane naprężeniem sprężyny

Pod pokrywą znajduje się naprężona sprężyna. Pokrywa odskakuje do góry podczas otwierania. Może prowadzić to lekkich obrażeń ciała!

Nie zbliżać kończyn do obszaru zagrożenia. Zachować ostrożność podczas zdejmowania pokrywy.

OSTROŻNIE
Pozostałości w pustych wkładach

Puste wkłady zawierają resztki środka smarnego. Oleje i smary są szkodliwe dla środowiska!

 • Wkłady należy utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiskaUtylizacja
PORADA

Stosować wyłącznie oryginalne wkłady firmy Güdel. Nigdy nie napełniać wkładów.

Wymiana wkładu

A

Zamkniecie odpowietrzające

D

O-ring

B

Pokrywa

E

Pokrywa zabezpieczająca

C

Wkład

Środki smarne: Automatyczny układ smarowania FlexxPump
Smarowanie fabryczneSpecyfikacjaIlość smaru

400 cm³

Wymiany wkładu należy dokonywać w następujący sposób:

 1. Zdjąć zamknięcie odpowietrzające w kierunku wskazanym strzałką
 1. Wyłączyć pompę FlexxPump
 1. Zdjąć pokrywę poprzez jej obrócenie w kierunku wskazanym strzałką
 1. Usunąć pusty wkład
 1. Tylko pompa typu 402B:
  Wymiana bateriiWymiana baterii 402B
 1. Zdjąć osłonę zabezpieczającą z nowego wkładu
 1. Lekko nasmarować o-ring
 1. Włożyć nowy wkład (zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie wkładu)
 1. Założyć osłonę i ręcznie mocno zabezpieczyć w kierunku wskazanym strzałką
 1. Włączyć pompę FlexxPumpWłączyć pompę FlexxPump 402/402B
 1. Założyć zamknięcie odpowietrzające i zabezpieczyć
 • Wkład jest wymieniony.