Komunikat o błędzie: Informacje ogólne

  Poniżej podano niepełną listę przyczyn, które mogą spowodować wygenerowanie ogólnego komunikatu o błędzie:

  • zbyt wysokie przeciwciśnienie w przewodach hydraulicznych
  • zniszczony element elektroniczny na styku 4 z powodu przeciążenia elektrycznego
  • błąd wewnętrzny w pompie FlexxPump

  Jeśli pojawi się ogólny komunikat o błędzie, FlexxPump generuje następujący sygnał na styku 4:

  Wykres czasu włączania: Komunikat o błędzie: Informacje ogólne

  W przypadku zapchania przewodów hydraulicznych lub innych błędów, pompa FlexxPump generuje sygnał Low (+0 V) na styku 4, trwający dłużej niż 30 sekund. Sygnał wyjściowy na styku 4 jest w trybie normalnym: High (+20...30 V). Podczas pracy silnika pompy FlexxPump sygnał przełącza się na Low (+0 V). Zwykle trwa to od około 9 do 18 sekund, w zależności od długości węży hydraulicznych i lepkości smaru. Następnie sygnał przełącza się ponownie na High.

  Usterki, usuwanie usterek

  Usterka

  Przyczyna

  Środki zaradcze

  Układ smarowania nie smaruje

  Zmierzone przeciwciśnienie było trzy raz z rzędu za wysokie. Przyłącza lub przewody hydrauliczne mogą być zablokowane, przewody mogą być za długie i/lub środek smarny może być zbyt sztywny/twardy.
  Działanie pompy zostało zatrzymane.

  Usunąć przyczynę przeciwciśnienia, odłączyć i ponownie podłączyć pompę FlexxPump. Błąd zostaje wyzerowany. FlexxPump ponownie uruchamia się.

  Układ smarowania nie smaruje

  Różne przyczyny

  • Odłączyć i ponownie podłączyć pompę FlexxPump. Nie powoduje to usunięcia pamięci danych.
  • Jeśli błąd pojawi się ponownie, należy skontaktować się z punktem serwisowym.